บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถขุด KOMATSU ให้กับ บริษัท ป.โชคบุญช่วยการ โยธา จำกัด


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขารังสิต ได้ทำการส่งมอบรถขุดไฮดรอลิค KOMATSU รุ่น PC30-7E ซึ่งเป็นรุ่นที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่ายให้กับ บริษัท ป.โชคบุญช่วยการ โยธา จำกัด

ท้ายนี้ ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท ป.โชคบุญช่วยการ โยธา จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการ ของทางบริษัทฯ