บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ บริษัท โรงสีเรืองไทย จำกัด

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดย คุณอนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30G: New GX Series ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ บริษัท โรงสีเรืองไทย จำกัด เพื่อใช้ในกิจการ โรงสีข้าวเรืองไทย

โดย คุณพลอยนวล เรืองไทย  ผู้บริหารแห่งบริษัท โรงสีเรืองไทย  จำกัด ได้ให้เกียรติรับมอบรถด้วยตัวเอง ซึ่งทาง บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ คุณพลอยนวล เรืองไทย  ผู้บริหารแห่งบริษัท โรงสีเรืองไทย จำกัด  เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30G: New GX Series