บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ บริษัท ไทย เอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดยคุณอนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า DOOSAN รุ่ม BR18J (Stand on) ให้กับ บริษัท ไทย เอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

ทั้งนี้ ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท ไทย เอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า DOOSAN  มาอย่างต่อเนื่อง