บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับนส.ประภัสสร กรกีรติ

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขาพิษณุโลก ได้ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ นส.ประภัสสร กรกีรติ

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณนส.ประภัสสร กรกีรติ เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN มาอย่างต่อเนื่อง