บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO ให้กับ คุณสุรศักดิ์ มุ่งเขตกลาง

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถขุดใช้แล้ว SUMITOMO รุ่น SH200-5 ที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ คุณสุรศักดิ์ มุ่งเขตกลาง

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ คุณสุรศักดิ์ มุ่งเขตกลาง เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถขุด SUMITOMO