บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับบริษัท ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ จำกัด

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดย คุณอนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30G : New GX Series ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร และโรงสีข้าว รวมถึงกลุ่มลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับบริษัท ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ จำกัด เพื่อใช้ในกิจการโรงสีข้าว

โดย คุณชาญสิริ ศิริโสภาพงษ์  ผู้บริหารแห่ง บริษัท ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ จำกัดได้ให้เกียรติรับมอบรถด้วยตัวเอง ซึ่งทาง บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ
คุณ ชาญสิริ ศิริโสภาพงษ์ ผู้บริหารแห่ง บริษัท ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง
ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN : New GX Series.