บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับบริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดย คุณอนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30S-5: New Pro 5 Series ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร และโรงสีข้าว รวมถึงกลุ่มลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับบริษัท โชคไพศาลการเกษตร  จำกัด เพื่อใช้ในกิจการจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง

โดย คุณรัตนชัย ลีลาสถาพรชัย  ผู้บริหารแห่ง บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัดได้ให้เกียรติรับมอบรถด้วยตัวเอง ซึ่งทาง บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ คุณรัตนชัย ลีลาสถาพรชัย ผู้บริหารแห่ง บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN: New Pro 5 Series.