บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับบริษํท เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล(1998) กำจัด

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ บริษํท เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล(1998) กำจัด

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบบริษํท เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล(1998) กำจัด เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN มาอย่างต่อเนื่อง