บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับบริษัท โรงสี ส.ประเสริฐชัย จำกัด

 

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดย คุณอนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30S-5: New Pro 5 Series ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร และโรงสีข้าว รวมถึงกลุ่มลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับบริษัท โรงสี ส.ประเสริฐชัย จำกัด

โดย คุณประเสริฐ เลิศพิพัฒน์พร  ผู้บริหารแห่ง บริษัท โรงสี ส.ประเสิรฐชัย จำกัดได้ให้เกียรติรับมอบรถด้วยตัวเอง ซึ่งทาง บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ
คุณประเสริฐ เลิศพิพัฒน์พร  ผู้บริหารแห่งบริษัท โรงสี ส.ประเสิรฐชัย จำกัด เป็นอย่างยิ่ง
ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN: New Pro 5 Series.