บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุรีเจริญ แผ่นพื้นคอนกรีต

 

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดย คุณอนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถโฟล์คลิฟท์  DOOSAN รุ่น D30S-5: New Pro 5 Series ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุรีเจริญ แผ่นพื้นคอนกรีต

โดย คุณพรชัย เจียมจำริญสุข  ผู้บริหารแห่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุรีเจริญ แผ่นพื้นคอนกรีต ได้ให้เกียรติรับมอบรถด้วยตัวเอง ซึ่งทาง บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ คุณพรชัย เจียมจำเริญสุข ผู้บริหารแห่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุรีเจริญ แผ่นพื้นคอนกรีต เป็นอย่างยิ่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์  DOOSAN: New Pro 5 Series.