บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ บริษัท เคพี เพลเล็ท จำกัด

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดย คุณอนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถโฟล์คลิฟท์  DOOSAN รุ่น D30S-5: New Pro 5 Series ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ  บริษัท เคพี เพลเล็ท จำกัด

โดย ท่านสิงหหา สง่าศิลป์  ผู้บริหารแห่ง บริษัท เคพี เพลเล็ท จำกัด  ได้ให้เกียรติรับมอบรถด้วยตัวท่านเอง ซึ่งทาง บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ ท่านสิงหหา สง่าศิลป์  ผู้บริหารแห่งบริษัท เคพี เพลเล็ท จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์  DOOSAN: New Pro 5 Series.