บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถตัก Kawasaki ให้กับ บริษั สยามริโช ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบรถตักรุ่น KAWASAKI ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ บริษั สยามริโช ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษั สยามริโช ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด
เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถตัก Kawasaki