บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO ให้กับ หจก.ศุภชีพก่อสร้าง

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ หจก.ศุภชีพก่อสร้าง

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ หจก.ศุภชีพก่อสร้าง เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถขุดSUMITOMOมาอย่างต่อเนื่อง