บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ บริษัท เอ็นพีซี สยาม จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดย คุณอนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D25G: New GX Series ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร และโรงสีข้าว รวมถึงกลุ่มลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับบริษัท เอ็นพีซี สยาม จำกัด เพื่อใช้ในกิจการ

ซึ่งทาง บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ  ผู้บริหารแห่ง บริษัท เอ็นพีซี สยาม  จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN: New GX Series.