บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถตัก Kawasaki ให้กับ หจก.เทพศิลาอุตสาหกรรม

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบรถตักรุ่น KAWASAKI ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ หจก.เทพศิลาอุตสาหกรรม

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณหจก.เทพศิลาอุตสาหกรรม
เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถตัก Kawasaki