บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ บริษัท โรงสีไฟไทยธัญญะรุ่งเรือง จำกัด

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดย คุณอนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30G: New GX Series ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร และโรงสีข้าว รวมถึงกลุ่มลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ บริษัท  โรงสีไฟไทยธัญญะรุ่งเรือง  จำกัด เพื่อใช้ในกิจการโรงสีข้าว

โดย คุณเชาวรัตน์ สุวัฒนพงษ์   ผู้บริหารแห่ง บริษัท ไทย โรงสีไฟไทยธัญญะรุ่งเรือง จำกัดได้ให้เกียรติรับมอบด้วยตัวเอง ซึ่งทาง บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ  ผู้บริหารแห่ง บริษัท โรงสีไฟไทยธัญญะรุ่งเรือง จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้ รถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30G: New GX Series.