บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ บริษัท มาสเตอร์ อโกรเทค จำกัด

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดย คุณอนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์  DOOSAN รุ่น D30S-5: New Pro 5 Series ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด ที่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร รวมถึงกลุ่มลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับบริษัท มาสเตอร์ อโกรเทค จำกัด

โดย  คุณอนุสรณ์ เชาว์พฤฒิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ อโกรเทค จำกัด   ได้ให้เกียรติรับมอบรถด้วยตัวเอง ซึ่งทาง บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ
คุณอนุสรณ์ เชาว์พฤฒิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ อโกรเทค จำกัด   เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์  DOOSAN รุ่น D30S-5: New Pro 5 Series.  มาอย่างต่อเนือง