บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ บริษัท เอบีบี จำกัด


 

 

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดยคุณอนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถโฟล์คลิฟท์  DOOSAN  ขนาดน้ำหนักยก 5 ตัน รุ่น G50C-5 (LPG) ให้กับ บริษัท เอบีบี จำกัด โดยคุณสำราญ วันเพ็ง  ได้ให้เกียรติรับมอบรถด้วยตัวเอง
ซึ่งทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
พร้อมกันนี้ ก่อนการส่งมอบ ได้มีการตรวจสอบถึงความเรียบร้อย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานจริงอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน ทุกรายการ เพื่อเป็นการยืนยัน และสร้างความมั่นใจในความแข็งแกร่ง ทนทาน ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความปลอดภัยที่เหนือระดับ ของรถโฟล์คลิฟท์  DOOSAN
ทั้งนี้ ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท เอบีบี จำกัด ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถ

โฟล์คลิฟท์  DOOSAN   มาอย่างต่อเนื่อง