บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดยคุณอนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการสส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30GX Plus (New GX Plus Series) ให้กับ บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

ท้ายนี้ ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN  มาอย่างต่อเนื่อง