บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ บจก.โรงสีสุวรรณธัญญกิจ(2002)

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ได้ทำการสส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN ให้กั บจก.โรงสีสุวรรณธัญญกิจ(2002) อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

ท้ายนี้ ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บจก.โรงสีสุวรรณธัญญกิจ(2002) อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีเป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN  มาอย่างต่อเนื่อง