บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ บริษัท โรงสีเจริญทรัพย์ จำกัด


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดย คุณอนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30G: New GX Series ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ บริษัท โรงสีเจริญทรัพย์ จำกัด เพื่อใช้ในกิจการ โรงสีเจริญทรัพย์

โดย คุณปิยวัฒก์ ตรงไตรรัตน์  ผู้บริหารแห่งบริษัท โรงสีเจริญทรัพย์  จำกัด ได้ให้เกียรติรับมอบรถด้วยตัวเอง ซึ่งทาง บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ คุณปิยวัฒก์ ตรงไตรรัตน์  ผู้บริหารแห่งบริษัท โรงสีเจริญทรัพย์  จำกัด และโรงสีเจริญทรัพย์ เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30G: New GX Series. มาอย่างต่อเนื่อง