บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ บจ.โรงสีไฟอึ้งเลี่ยงเส็ง จ.นครสวรรค์ , หจก. สุวรรณธัญญกิจ(2002) จ.สิงห์บุรี ,
หจก. โรงสีเพชรภูมินทร์ จ.นครสวรรค์ , หจก. โรงสี เม่งฮงข้าวไทย จ.พิจิตร , หจก. สุวิทย์ไรซ์มิลล์ จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขา สาขาพิษณุโลก ได้ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับบจ.โรงสีไฟอึ้งเลี่ยงเส็ง จ.นครสวรรค์ , หจก. สุวรรณธัญญกิจ(2002) จ.สิงห์บุรี ,
หจก. โรงสีเพชรภูมินทร์ จ.นครสวรรค์ , หจก. โรงสี เม่งฮงข้าวไทย จ.พิจิตร , หจก. สุวิทย์ไรซ์มิลล์ จ.นครสวรรค

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณให้กับ บจ.โรงสีไฟอึ้งเลี่ยงเส็ง จ.นครสวรรค์ , หจก. สุวรรณธัญญกิจ(2002) จ.สิงห์บุรี ,
หจก. โรงสีเพชรภูมินทร์ จ.นครสวรรค์ , หจก. โรงสี เม่งฮงข้าวไทย จ.พิจิตร , หจก. สุวิทย์ไรซ์มิลล์ จ.นครสวรรค เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN มาอย่างต่อเนื่อง