บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถตัก Kawasaki ให้กับ คุณวุฒิชัย อร่ามเรือง

 

 

 

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบรถตักรุ่น KAWASAKI ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ คุณวุฒิชัย อร่ามเรือง

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมชัยสังขะ
เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถตัก Kawasaki