บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด เข้าเยี่ยมลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด   โดยคุณ ศราวุฒิ เลาหพงศ์ชนะ  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย Miss Elizabeth HJ KWON, Regional Business Manager, Doosan Industrial Vehicle Co.,Ltd.ได้ออกพบปะ เข้าเยี่ยมลูกค้าผู้มีอุปการคุณ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เช่น   K.M. INTERLAB CO.,LTD. และ  K. WORTH & SUCCESS CO.,LTD.   ทึ้งนี้  เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพของรถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN  รวมถึงเพื่อได้แลกเปลื่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อแนะนำ และคำติชม เพื่อพัฒนาถึงคุณภาพของภาพรวม เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทางบริษัท ฯ ใคร่ขอขอบพระคุณ ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมถึงการพบปะเพื่อแลกเปลื่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ในครั้งนี้