บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถKAWASAKI ให้กับ คุณรัตนา ไววาศน์

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขา พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถKAWASAKI รุ่น 70ZIV- 2รุ่น ซึ่งเป็นรถสวย ที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ คุณรัตนา ไววาศน  เพื่อใช้ในกิจการ
ท้ายนี้ ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ คุณรัตนา ไววาศน์  เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้
รถKAWASAKI