บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถตัก Kawasaki ให้กับ บริษัท เอเชียแปซิกฟิกกลาส จำกัด


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบรถตักรุ่น 60ZA ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ บริษัท เอเชียแปซิกฟิกกลาส จำกัด

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณบริษัท เอเชียแปซิกฟิกกลาส จำกัด
เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถตัก Kawasaki